เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์มการเขียนบทความ โหลดได้ที่นี่   คลิก
ให้นักเรียนโหลดบทความวิจัยตามเลขที่กำหนด แล้วนำมาเขียนบทความวิชาการเป็นของตนเอง โดยสมมติงานวิจัยนั้นเป็นของเราเอง โดยใช้รูปแบบตามที่กำหนด โดยการโหลดจากแบบฟอร์มจากข้อความด้านบน  
บทความวิจัย เรื่อง 1  คลิก (เลขที่ 1,13)
บทความวิจัย เรื่อง 2  คลิก (เลขที่ 2,14)
บทความวิจัย เรื่อง 3  คลิก (เลขที่ 3,15)
บทความวิจัย เรื่อง 4  คลิก (เลขที่ 4,16)
บทความวิจัย เรื่อง 5  คลิก (เลขที่ 5,17)
บทความวิจัยเรื่อง 6  คลิก (เลขที่ 6,18)
บทความวิจัย เรื่อง 7  คลิก  (เลขที่ 7,19)
บทความวิจัย เรื่อง 8  คลิก (เลขที่ 8,20)
บทความวิจัย เรื่อง 9  คลิก (เลขที่ 9, 21)
บทความวิจัย เรื่อง 10  คลิก (เลขที่ 10,22)
บทความวิจัย เรื่อง 11  คลิก (เลขที่ 11,23)
บทความวิจัย เรื่อง 12 คลิก (เลขที่ 12,24)
เมื่อเสร็จแล้วส่งเป็นไฟล์ PDF   ที่นี่ 
กล่องข้อความ https://www.facebook.com/pro.aoy
 
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.