เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

แบบทดสอบหลังเรียน

ให้นักเรียนเข้าห้องเรียนใน Classroom google โดยใช้รหัสดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๑ ใช้รหัส k07pnl
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๒ ใช้รหัส 5xyud3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๓ ใช้รหัส 3jxi7u8
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๔ ใช้รหัส 5dwa5pv
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.