เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

แบบฝึกที่ ๓ เขียนสารคดี

ให้นักเรียนเขียนสารคดีมา ๑ เรื่อง ตามรูปแบบและหลักการเขียนสารคดี ดังนี้ คลิก
ส่งงานได้ที่ห้องเรียนใน classroom google โดยนักเรียนแต่ละห้องมีรหัส ดังนี้
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๔ รหัสเข้าห้องเรียน jjzc7u

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๓ รหัสเข้าห้องเรียน k99i
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๒ รหัสเข้าห้องเรียน c99d9u0
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๑ รหัสเข้าห้องเรียน xxmic0i
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.