เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

          

             บริการการอ่าน

                       

             บริการยืม-คืนกับเจ้าหน้าที่

                                            

             บริการยืม-คืนกับเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ (Desktop Self Check)

                                            

             บริการหนังสือจอง

                                            

             บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

                       

             บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

                                            

             บริการแนะแนวการอ่าน

                                            

             บริการสืบค้นฐานข้อมูล

                       

             บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

                                            

             บริการอินเทอร์เน็ต

                                            

             บริการชุมชน

                       

                      
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.