เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

 11 ตุลาคม 2562

11 ตุลาคม 2562
คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เยี่ยมชมห้องสมุด
11/ตุลาคม/2562
 9 กันยายน 2562

9 กันยายน 2562
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประจำปี 2562 เยี่ยมชมห้องสมุด
9/กันยายน/2562
 17 มิถุนายน 2562

17 มิถุนายน 2562
รองเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุด
17/มิถุนายน/2562
 14 มีนาคม 2562

14 มีนาคม 2562
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน เยี่ยมชมห้องสมุด
14/มีนาคม/2562
 7 มกราคม 2562

7 มกราคม 2562
คณะกรรมการโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช เยี่ยมชมห้องสมุด
7/มกราคม/2562
 21 ธันวาคม 2561

21 ธันวาคม 2561
ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
21/ธันวาคม/2561
 14 ธันวาคม 2561

14 ธันวาคม 2561
คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
14/ธันวาคม/2561
 30 พฤศจิกายน 2561

30 พฤศจิกายน 2561
นายมงคล สิงห์ปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด
30/พฤศจิกายน/2561
 22 พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมห้องสมุด
22/พฤศจิกายน/2561
 3 ตุลาคม 2561

3 ตุลาคม 2561
คณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย เยี่ยมชมห้องสมุด
3/ตุลาคม/2561
 10 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561
คณะกรรมการตรวจติดตามการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สพม.36
10/กันยายน/2561
 5 กันยายน 2561

5 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และผู้แทนสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เยี่ยมชมห้องสมุด
5/กันยายน/2561
 15 สิงหาคม 2561

15 สิงหาคม 2561
คณะติดตาม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการยกระดับประเมิน PISA 2018 ระดับสถานศึกษาจากศูนย์ PISA สพฐ.
15/สิงหาคม/2561
 1 สิงหาคม 2561

1 สิงหาคม 2561
คณะครูจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมห้องสมุด
1/สิงหาคม/2561
 24 กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกิตติคุณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เยี่ยมชมห้องสมุด
24/กรกฎาคม/2561
 24 กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มาร่วมงาน Symposium 2018 เยี่ยมชมห้องสมุด
24/กรกฎาคม/2561
 4 กรกฎาคม 2561

4 กรกฎาคม 2561
คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องสมุด
4/กรกฎาคม/2561
 18 มิถุนายน 2561

18 มิถุนายน 2561
คณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมห้องสมุด
18/มิถุนายน/2561
 21 พฤษภาคม 2561

21 พฤษภาคม 2561
คณะ KOSEN จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมห้องสมุด
21/พฤษภาคม/2561
 21 พฤษภาคม 2561

21 พฤษภาคม 2561
คณะผู้อบรม PISA เยี่ยมชมห้องสมุด
21/พฤษภาคม/2561
 19 พฤษภาคม 2561

19 พฤษภาคม 2561
คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องสมุด
19/พฤษภาคม/2561
 27 เมษายน 2561

27 เมษายน 2561
นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และคณะครู เยี่ยมชมห้องสมุด
27/เมษายน/2561
 5 กุมภาพันธ์ 2561

5 กุมภาพันธ์ 2561
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สพม.36 เยี่ยมชมห้องสมุด
5/กุมภาพันธ์/2561
 12 มกราคม 2561

12 มกราคม 2561
คณะครู จากโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องสมุด
12/มกราคม/2561
 11 มกราคม 2561

11 มกราคม 2561
คณะผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน จากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior high School Japan เยี่ยมชมห้องสมุด
11/มกราคม/2561
 4 มกราคม 2561

4 มกราคม 2561
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เยี่ยมชมห้องสมุด
4/มกราคม/2561
 16 ธันวาคม 2560

16 ธันวาคม 2560
นางอรทัย ล่ำสัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
16/ธันวาคม/2560
 1 ธันวาคม 2560

1 ธันวาคม 2560
คณะศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาเอกหลักสูตรและการสอน เยี่ยมชมห้องสมุด
1/ธันวาคม/2560
 29 พฤศจิกายน 2560

29 พฤศจิกายน 2560
นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เยี่ยมชมห้องสมุด
29/พฤศจิกายน/2560
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.