เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ส่งงานศึกษาค้นคว้าสารคดีได้ที่ห้องเรียนใน classroom google
โดยนักเรียนแต่ละห้องมีรหัส ดังนี้
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๔ รหัสเข้าห้องเรียน jjzc7u

      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๓ รหัสเข้าห้องเรียน k99i3k
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๒ รหัสเข้าห้องเรียน c99d9u0
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒.๑ รหัสเข้าห้องเรียน xxmicoi
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.