เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

  ต้องการค้นหาหนังสือ กรุณาพิมพ์ด้านล่างค่ะ

Loading..
  แนะนำห้องสมุด

Loading..
  แนะนำหนังสือใหม่

Loading..

Loading..
   
 
 
                      ขั้นตอนการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ


 
                      สัปดาห์ห้องสมุด

 
             การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดจากหน่วยงานต่างๆ

                      

​             12 มีนาคม 2564 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 
​             10 มีนาคม 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
​             4 มีนาคม 2564 อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ และคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ
​             3 มีนาคม 2564 คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว และคุณผุสณี พริ้งพวงแก้ว
​             22 กุมภาพันธ์ 2564 Japan International Cooperation Agency (JICA)
                                                                                                                                                          ดูเพิ่มเติม
 

               
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


                                                                                                                               ดูเพิ่มเติม
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
 

 

      ขั้นตอนการยืมหนังสืออัตโนมัติ
 
 

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.