เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลักห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง


Loading..
 

   
             

                ขั้นตอนการใช้เครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ             สืบค้นฐานข้อมูลหนังสือในห้องสมุด
 

 
การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดจากหน่วยงานต่างๆ
 

​             6 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหารจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
​             18 พฤศจิกายน 2564 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
​             10 พฤศจิกายน 2564 นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ และพญ.พัชรี ขันติพงษ์
​             9 พฤศจิกายน 2564 สพป.เชียงราย เขต 1
​             8 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพุทธิโศภน
​             4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย
                                                                                                                                                 ดูเพิ่มเติม
 

               
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 

                                                                                                                               ดูเพิ่มเติม
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
 ยืมต่อด้วยตนเอง


 

      ขั้นตอนการยืมหนังสืออัตโนมัติ
 

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.