เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ให้นักเรียนทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน
2. ทำโครงงาน 1 เรื่อง
3.  ศึกษาใบความรู้
4. จัดทำโครงร่างส่งตามรูปแบบ
5. จัดส่งที่
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.