เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก


 
                           ก่อนที่จะมาเป็นห้องสมุดปัจจุบัน เริ่มแรกห้องสมุดตั้งอยู่ใต้อาคารหอประชุม มีขนาดพื้นที่
          36.6x20.17 ตารางเมตร หรือเท่ากับขนาด 7 ห้องเรียน ทิศเหนือติดสหกรณ์ของโรงเรียน ทิศใต้ติดสระน้ำ
          ของโรงเรียน ทิศตะวันออกติดลานเอนกประสงค์ ทิศตะวันตกติดอาคารโรงครัว


 


                           ซึ่งปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นโรงอาหาร และได้ย้ายมาก่อสร้างหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
          กาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เมื่อปี พ.ศ.2558 และเปิดให้บริการ เมื่อปี
          พ.ศ.2560 มีขนาดพื้นที่ 39x38ตารางเมตร
                           ทิศเหนือติดกับหอพัก 4 ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกติดสระน้ำของโรงเรียน ตั้งอยู่ศูนย์กลาง
          ของโรงเรียน เป็นอาคารเอกเทศมี 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นวัสดุตีพิมพ์ ชั้นที่ 2 เป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์ ชั้นที่ 3 เป็นห้องปฏิบัติ
          การหุ่นยนต์ และห้อง Server


 
   
 
                      
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.