เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

               

                          หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
               เชียงราย เห็นความสำคัญของการอ่าน จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้หลากหลายและต่อเนื่อง
               เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และยกระดับความสามารถในการอ่านของนักเรียน
               
                กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
                กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
                กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
                กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
                กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
                กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.